Výmena a vrátenie tovaru

Naším cieľom je Vaša plná spokojnosť s výrobkami, ktoré ste u nás zakúpili. V lehote 14 kalendárnych dní má kupujúci možnosť výmeny tovaru za iný alebo vrátenie 100% uhradenej ceny tovaru. Lehota sa počíta odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim (pri zakúpení) do dňa prevzatia tovaru predávajúcim (pri vrátení).

Výmenu tovaru hradí kupujúci podľa sadzobníka prepravcu.

Možnosť vrátenia sa nevzťahuje na:

 

Jednotlivý tovar z akcií, kde je zníženie ceny jednej položky podmienené nákupom ďalšieho tovaru (vrátiť možno iba celú skupinu tovaru).

Postup pri vrátení tovaru:

 

Predávajúci sa zaväzuje uhradiť čiastku na účet do 21 dní od prevzatia vráteného tovaru.

Prevádzková doba Oddelenia vrátenia tovaru Po-Pia 9-15h

V prípade, že nie ste spotrebiteľ, teda tovar nakupujete v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti (o čom rozhoduje uvedené IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie vám nevzniká, pretože zákon túto možnosť neuvádza.

 

FORMULÁR PRE VRÁTENIE TOVARU    FORMULÁR PRE VÝMENU TOVARU