ProfilKošík
Košík
Váš košík je prázdny.

Ochrana osobných údajov GDPR

Následujúci text popisuje, akým spôsobom používame a spracúvame osobné údaje, ktoré ste nám poskytol/a. Nájdete tu taktiež informácie o tom, ako nás kontaktovať, pokiaľ máte pripomienky ohľadom osobných údajov. Na akékoľvek otázky vám radi odpovieme

Totožnosť a kontaktné údaje správcu.

Firma:Military Range s.r.o.
Sídlo:Tržní 330, Litvínov 436 01, Česká republika
IČO:28719166
Telefón:+420476112355
E-mail:info@militaryrange.sk


Aký typ osobných údajov zhromažďujeme?

Zhromažďujeme len osobné údaje za účelom komunikácie s užívateľmi webových stránok alebo realizáciu ponúkanej služby alebo predaje tovaru na základe plnenia uzavretej zmluvy. Jedná sa o Meno, Priezvisko, Dodaciu adresu, Fakturačnú adresu, E-mail a platobné údaje podľa typu platby.

Za akým účelom spracovávame osobné dáta?

Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné pre realizáciu komunikácie s užívateľmi webovej stránky či splnenie zmluvy vzniknutej objednaním ponúkaných služieb, a to k týmto účelom:

 • Informácie o produktových novinkách.
 • Realizácia služby.
 • Informovanie o stave objednávky.
 • Doručenie objednaného tovaru.
 • Vybavenie prípadnej reklamácie.

E-mailovú adresu potrebujeme k tomu, aby sme vás mohli informovať o zľavách a špeciálnych akciách, súťažiach a ďalších zaujímavých novinkách. K tejto rozšírenej marketingovej komunikácii musíte dať vedomý súhlas. Súhlas prebieha vyplnením formulára pre registráciu k týmto e-mailom, alebo potvrdením e-mailu, ktorý vám bol zaslaný na základe objednávky služby / produktu.

Pokiaľ tieto informácie nebudete chcieť dostávať, máte možnosť kedykoľvek súhlas odstrániť. Túto možnosť nájdete v každom prijatom newsletteri. Obrátiť sa môžete aj na vyššie uvedený e-mail poverenej osoby.

Aké osobné údaje zdieľame s tretími stranami?

Webové stránky sú napojené na niekoľko aplikácií tretích strán, ktoré ďalej spracúvajú dáta k svojmu účelu. Kompletný prehľad aplikácií tretích strán, ktoré naše webové stránky používajú, nájdete v následujúcej tabuľke:

Názov službyDátaÚčelTyp súhlasu
FacebookCookies, anonymné dáta o chovaní a záujmoch skupiny.Oprávnené záujmy správcu.Opt-out, nie je nutný súhlas.
Google analyticsCookies, Anonymné údaje o používaní webu.Analýza anonymných dát.Nie je nutný súhlas.
Google AdwordsCookies, Anonymné údaje o používaní webu.Optimalizácia kampaní na základe anonymných dát.Nie je nutný súhlas.
MailchimpE-mailSpráva a odoslanie e-mailové komunikácie.Oprávnené záujmy správcu, súhlas zákazníka.
SmartsuppCookies, Anonymné informácie o správaní na stránke.Analýza dát o správaní zákazníka na stránke.Nie je nutný.

Cez aplikácie tretích strán zhromažďujeme informácie o vašom počítači. Tieto údaje sú anonymné. Nemôžu vás identifikovať ako osobu a sú využívané len k tvorbe štatistík a ich následnej analýze.

Ako využívame Cookies

Používame cookies tretích strán, ktoré ukladajú anonymne informácie o návšteve webových stránok. Tie potom môžu byť využívané pre analytické alebo marketingové účely. Všetky informácie v cookies, ktoré ukladáme, sú anonymné. Cookies nie je možné sledovať automaticky - využívame variantu opt-in - tzn. súbory cookies sledujeme len po súhlase užívateľa webových stránok.

Aké bezpečnostné postupy týkajúce sa uchovávania osobných dát používame?

Poskytovateľ prijal a udržuje také technické a organizačné opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov.

 • Anonymizácia osobných údajov.
 • Schopnosť obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim včas v prípade fyzických či technických incidentov.
 • Proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti zavedených technických a organizačných opatrení pre zabezpečenie bezpečnosti spracovania.
 • Viacúrovňový firewall.
 • Antivírusovú ochranu a kontrolu neoprávnených prístupov.
 • Šifrovaný prenos dát prostredníctvom IT technológií.
 • Prístup k osobným údajom iba pre poverené osoby Poskytovateľa.
 • Servery s osobnými údajmi uzamknuté v serverovni.

Ako môžete kontrolovať osobné údaje, ktoré ste poskytol/a?

Pokiaľ chcete overiťs akými vašimi konkrétnymi údajmi pracujeme, obráťte sa na poverenú osobu - viz. mail v prvej časti tejto stránky. Rovnako postupujte aj v prípade, pokiaľ si prajete svoje osobné dáta odstrániť.

Obecné ustanovenia

 1. Zákazník dobrovoľne poskytuje svoje osobné údaje a súhlasí s ich poskytnutím tretím osobám za nižšie uvedených podmienok.
 2. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 3. V prípade, že by sa užívateľ webových stránok domnieval, že správca alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života, alebo v rozpore so zákonom, obzvlášť ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže: - požiadať predávajúceho alebo spracovávateľa na jeho elektronickú adresu alebo písomne o vysvetlenie, - požadovať od správcu alebo spracovávateľa, a to žiadosťou na jeho elektronickú adresu, alebo písomne, aby odstránil takto vzniknutý stav
 4. Ak užívateľ webových stránok požiada o informácie ohľadom spracovania svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu : na jeho elektronickú adresu alebo písomne poštou predať. Správca má právo za poskytnuté informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácií, a to v prípade opakovanej žiadosti.
 5. Predávajúci je riadne registrovaným správcom osobných údajov. Osobné údaje zákazníkov sú zabezpečené proti zneužitiu. Nakladanie s osobnými údajmi zákazníkov sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v platnom a účinnom znení.
 6. Všetky pochybenia, dotazy, únik alebo zneužitie osobných údajov môžete hlásiť na príslušný Úrad na ochranu osobných údajov. (ÚOOÚ)